Jos van der Schot
There are no translations available.

Jos van der SchotIk schrijf al meer dan 25 jaar over milieu, energie, ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke besluitvorming, tegenwoordig in mijn bedrijf Van der Schot Tekst & Context. In mijn teksten klinkt het besef door dat er niet één waarheid bestaat, maar dat iedereen wel met dezelfde werkelijkheid moet leven. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van informatie, mede bepaald door de belangen waar hij of zij voor staat. Om de werkelijkheid te kunnen begrijpen is een belangenoverstijgend ‘verhaal’ nodig. Dat vraagt om een scherpe pen en een heldere analytische blik.

Dat geldt ook voor MGA-processen. Communicatie over besluitvormingsprocessen vereist precisie. Partijen die samen op zoek zijn naar gemeenschappelijke oplossingen moeten een gezamenlijke én een heldere probleemdefinitie hebben, ze moeten weten over welk vraagstuk ze zich buigen, waar ze ‘ja’ of juist ‘nee’ tegen zeggen. Dat geldt voor ieder besluitvormingsproces, en des te sterker als besluiten raken aan zeer uiteenlopende belangen. Heldere communicatie begint intern, tussen de onderhandelaars. Ook de berichtgeving over het proces naar de buitenwereld, communicatie met de achterbannen van deelnemers, met niet deelnemende betrokkenen of met de media, vereist een scherpe pen of tong. Het gaat bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waar veel partijen bij betrokken zijn, niet alleen om de ‘juiste’ informatie, maar ook over de context waarin deze informatie gewogen moet worden.

Over MGA schreef ik eerder samen met Wim Heiko Houtsma een evaluatie van de Implementation Challenge bij het ministerie van VROM (Belangenrijk Beleid – De implementation challenge en zijn effecten, Wim Heiko Houtsma en Jos van der Schot, Ministerie VROM, 2001).

Verder verwoordde ik de ideeën en ervaringen van Frans Evers in Het kan wel! – Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat, een vertaling en bewerking van het boek Breaking Roberts Rules van Lawrence Susskind (Het kan wel! – Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat, Frans Evers en Lawrence Susskind, MGMC, 2009).

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl