Femke Vergeest
There are no translations available.

Huidige positie: procemanager bij p2-managers

In mijn werk is verbinding tussen mensen onderling én tussen mensen en hun omgeving een belangrijk thema. In de pratijk van de gebiedsprocessen waarin ik werk, gaat het vaak over het leggen van relaties: zowel fysiek tussen terreinen, steden, wijken als tussen mensen. Juist door persoonlijke verbindingen en relaties te versterken, vertrouwen te (her)bouwen, wordt creativiteit en ontwikkelkracht aangeboord. Daarmee komen oplossingen in zicht waar partijen eerder niet bij stil hadden gestaan of voor mogelijk hadden gehouden.

Ook opgaven in het sociale domein hebben mijn belangstelling. De knoop waar gemeenten, uitvoeringsorganisaties en gezinnen mbt de jeugdzorg mee worstelen, leent zich vaak voor een aanpak via de Mutual Gains Approach. Uiteindelijk gaat het in alle opgaven om netwerken tussen mensen te versterken en uit te bouwen, omdat mensen onderdeel zijn van de oplossing. Hun persoonlijke én organisatiebelang blijft hen drijven om te werken aan volhoudbare oplossingen. Ik vind het belangrijk dat het resultaat blijvend is, ook als ik zelf weer weg ben. Ik wil mezelf uiteindelijke overbodig maken, omdat de groep mensen die nodig is voor besluitvorming én uitvoering elkaar op basis van hun eigen belangen en bewustzijn van de belangen van anderen, hebben gevonden.

Samen met mijn collega's van p2 en anderen uit het MGA-netwerk geef ik met veel plezier trainingen in de Mutual Gains Approach. Daarbij put ik uit mijn eigen praktijkervaringen en die van mijn p2-collega’s. Ik vind het belangrijk om de theorie hanteerbaar te maken en te laten zien hoe de Mutual Gains Approach kan werken in de praktijk.

Ik werk bij p2managers als procesmanager. Op dit moment ben ik o.a. procesmanager voor het Heuffterrrein bij Vuren aan de Waal en heb ik dit jaar samen met Frans Evers gewerkt aan de zoetwaterverdeling in West-Nederland tbv de Deltabeslissing.

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl