Frederique van Zomeren
There are no translations available.

Huidige positie: eigenaar Van Zomeren CMC: consensus building, mediation, consultancy

Achtergrond: (internationaal) jurist, NMI-registermediator

Frederique van Zomeren verbindt bedrijven en overheden met hun stakeholders om een effectieve en duurzame samenwerking tot stand te brengen.

Frederique heeft ervaren dat consensus building en mediation in elkaars verlengde liggen. In beide gevallen gaat het er om de echte wensen en belangen inzichtelijk te krijgen, om naar elkaar te luisteren, en om daarmee gezamenlijk een duurzaam resultaat te boeken. Soms vanuit een conflictsituatie, maar vaker vanuit een idee dat met een prikkelende en creatieve samenwerking beter resultaat te behalen is. In de mutual gains approach (MGA) is een aardig compromis niet voldoende, maar werk je met elkaar aan een win-win situatie.

In de afgelopen jaren heeft Frederique in verschillende rollen de mutual gains approach toegepast. Als internationaal onderhandelaar over milieubeleid namens Nederland en de EU, als mediator en (team-)coach, als beleidsadviseur bij de ministeries van VROM en EZ en meest recent bij het Nationaal Contact Punt van de OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het  International Programme on the Management of Sustainability in 2008 inspireerde haar tot een verdere verdieping in deze aanpak.

Haar ervaring met MGA en het oplossingsgerichte werken zet Frederique nu in haar eigen bedrijf Van Zomeren CMC in. Ze faciliteert onder meer het Informatieplatform Groene Biotechnologie waarin overheid, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties met elkaar de dialoog aangaan over biotechnologie. Ook heeft ze teams gecoacht die waren samengesteld uit verschillende bloedgroepen van de Rijksoverheid, onder meer om een gezamenlijke visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen te ontwikkelen. Verder is ze geregistreerd mediator en geeft ze training bij de Politie Haaglanden.

Frederique is ervan overtuigd dat door goed procesmanagement, het faciliteren van netwerken en het in kaart brengen en hebben van belangen en betrokkenen duurzame samenwerkingsrelaties tot stand komen. Het resultaat is effectieve besluitvorming en gedragen implementatie. MGA werkt!

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl