Peter van Rooy
There are no translations available.

Huidige positie: directeur adviesbureau Accanto

Peter van Rooy werkt ruim twintig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties, is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

Met zijn talloze publicaties in tijdschriften en dagbladen, scherpe mondelinge presentaties voor uiteenlopende gezelschappen, zelf georganiseerde (politieke) bijeenkomsten, dagvoorzitterschappen en interviews voor radio, televisie, dagbladen (van Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant, Regionale Dagbladen, Metro en Algemeen Dagblad tot Financieel Dagblad en Cobouw) en tijdschriften (van Intermediair en Panorama tot Building Business en Vastgoed) is hij voorloper op het gebied van het door hem bedachte ‘omdenken’. Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen. Op grond van analyses van en ontwerpen voor coproducerende processen is hij gepromoveerd als bestuurskundige, die continu oog heeft voor de combinatie van (kosten)effectiviteit en acceptatie.

Gebiedsontwikkeling loopt als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij ziet het niet als een zoveelste poging leven te blazen in ruimtelijke beleidsvelden maar als een trendbreuk in de verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen. Waar de nationale twintigste eeuw staat voor maakbaarheidsdenken en democratisering van welvaart, roept het eerste decennium van de mondiale eenentwintigste eeuw op tot innovatie, excellentie, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en systeemveranderingen. Het vraagt van overheden te handelen vanuit meerwaarde en anderen professioneel te ondersteunen, opdat de samenleving vitaal blijft. Van marktpartijen vraagt het (h)erkenning van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, opdat winst en welzijn zich tot elkaar blijven verhouden. Van burgers vraagt het actieve participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Naast eigen praktijken geeft hij maatwerktrainingen en masterclasses. Organisaties waar hij recent in deze context voor werkte zijn: Agentschap NL, AM, Bond van Nederlandse Architecten, Bouwend Nederland, Deltares, DHV, Gelders Genootschap, Gemeente Den Haag, Metrum, Ministeries (E,LenI, IenM), Oranjewoud, Provincies (Drenthe, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland), Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stadsregio Eindhoven, Unie van Waterschappen en Waterschappen (Delfland, De Dommel). Namens vierentwintig publiekprivate partijen is hij (hoofd)auteur van het eerste en het tweede praktijkboek gebiedsontwikkeling (NederLandBovenWater 2006 respectievelijk 2009).

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl