Nanda Gilden
There are no translations available.

Huidige positie: Directeur Alcedo Consultancy (sinds 2004); lid van De Gemeynt Coöperatie (sinds 2010); interim directeur Waddenvereniging

Achtergrond: chemicus, energie/milieukundige, NLP-master

Nanda Gilden is procesmanager, consultant, trainer en coach, en van vele duurzame markten thuis. Centraal in haar werkzaamheden staan de wisselwerking tussen economie en ecologie, de samenhang tussen milieu- en duurzaamheidthema’s en het leggen van verbinding tussen spelers met  verschillende belangen en standpunten. Ze kan zowel de discussies inhoudelijk  voeren als ook processen begeleiden die partijen tot consensus brengen: steeds gericht op het bereiken van duurzame oplossingen. Een gedegen en gedeelde kennisbasis is hierbij van groot belang.

Bij dit alles is zij ook gericht op het optimaliseren van de vaardigheden en persoonlijke effectiviteit van de mensen waarmee zij werkt (door individuele coaching en/of vaardigheidstrainingen). Haar nevenopleiding als NLP-master is daarbij ook nog eens behulpzaam.

In 2004 heeft zij een internationale training gevolgd in de Mutual Gains Approach, IPMS (International Programme for the Management of Sustainability). Ze is toen zo enthousiast geraakt over deze benadering dat ze vanaf dat moment regelmatig als trainer betrokken is bij regionale MGA trainingen (RPMS; o.a. in Kenia, Zuidelijk Afrika, Indonesië en Moldavië) en de jaarlijkse IPMS training te Zeist. Ook zet ze training in als onderdeel van procesbegeleiding in consensusbuilding- en onderhandelingstrajecten.

Sinds 2010 werkt zij samen in De Gemeynt, een coöperatie van zelfstandige adviseurs, denkers en entrepreneurs die het MGA gedachtegoed op natuurlijke wijze in hun werkzaamheden toepassen. Alles gericht op processen die behulpzaam zijn om van een situatie van misschien wel conflict of controverse over het omgaan met (economische) activiteiten in relatie tot natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, een stabiel klimaat, waardevolle estuaria, schitterende natuurgebieden e.d. te komen tot oplossingen die de individuele belangen ver overstijgen.

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl