Anne Geurts
There are no translations available.


drs. A.S. GeurtsAnne Geurts is als adviseur werkzaam bij adviesbureau Twynstra Gudde (TG). Zij maakt deel uit van het ‘Mutual Gains’ Adviesteam van TG. Zij heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het Strategisch OmgevingsManagement (SOM) model, een aanpak voor omgevingsmanagement die gebaseerd is op het Mutual Gains gedachtegoed.

Zij heeft ervaring met MGA en SOM in verschillende sectoren, zoals bij grote infrastructurele projecten, bij vraagstukken over gebiedsontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook in de veiligheidssector, om de samenwerking tussen de politie en veiligheidspartners te bevorderen. Samen met o.a. Marc Wesselink heeft zij MGA en SOM succesvol toegepast bij het Maasvlakte 2 project van het Havenbedrijf Rotterdam, een prestatie waarvoor zij in 2007 de ROA Adviesprijs ontvingen. Momenteel maakt zij onderdeel uit van het kernteam Verankering SOM bij het Havenbedrijf Rotterdam, dat als doel heeft om MGA en SOM organisatiebreed te verankeren.

Haar ervaringen met MGA in de praktijk hebben haar geïnspireerd om een promotieonderzoek te starten naar de rol van een MGA adviseur bij zogenaamde multi-stakeholder onderhandelingen. Haar promotoren zijn professor Patrick Kenis van de Universiteit van Tilburg, en professor William Moomaw van de Fletcher School of Law & Diplomacy van de universiteit Tufts (V.S.). Ook zijn Frans Evers en Larry Susskind als inhoudelijke experts betrokken bij dit onderzoek.

Als nieuw lid van het docententeam van de jaarlijkse internationale MGA cursus IPMS (the International Program on the Management of Sustainability) ontmoet zij veel inspirerende professionals van over de hele wereld die geloven dat het omgaan met belangen ook anders kan.

Voor meer informatie over de activiteiten van het MGA Team van TG: www.twynstragudde.nl

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl