Monique Geerdink
There are no translations available.


Huidige positie: Senior adviseur bij Berenschot

Achtergrond: Sociaal-geograaf/planoloog

drs. M.M.J. GeerdinkMonique is planoloog, adviseur en trainer op het gebied van gedrag en samenwerking in ruimtelijke processen en gespecialiseerd in de MGA. Ze heeft een brede ervaring met diverse ruimtelijke thema’s van samenwerking in de waterketen tot cultuurhistorie en van burgerparticipatie tot samenwerking met marktpartijen. Monique heeft sociale geografie & planologie gestudeerd. In 2005 is ze in het International Programme on the Management of Sustainability intensief opgeleid en getraind in de MGA. Van 2001 tot 2007 werkte ze bij het Nirov als projectleider in het programma Gebiedsontwikkeling, waarbij ze trainingen rond gebiedsontwikkeling heeft ontwikkeld en begeleid voor medewerkers van (semi-)publieke organisaties. Training in de MGA door middel van een simulatie was hierbij een vast onderdeel. Sinds 2007 werkt ze als adviseur bij Berenschot aan diverse (ruimtelijke) samenwerkingsopgaven, en traint ze – al dan niet binnen opdrachten – groepen in de MGA.
Monique heeft in de afgelopen negen jaar als adviseur en trainer een brede ervaring kunnen opdoen met de verschillende spelers bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ze richt zich daarbij op het leggen van verbindingen, zoals tussen verschillende disciplines en sectoren, tussen publieke en private partijen, of tussen overheid en burgers. Haar ervaring in zowel ruimtelijke ontwikkeling als veranderkundige vraagstukken kan ze daarbij toepassen. Vooral de manier waarop mensen geraakt worden en anders naar de situatie, de ander of zichzelf kunnen kijken, fascineert haar. In haar opdrachten past ze graag creatieve werkvormen toe die dit mogelijk maken. De benadering van de MGA sluit daar voor haar naadloos bij aan. Je verdiepen in de belangen van de ander en meerwaarde creëren door verschillende typen mensen en organisaties met elkaar te verbinden zijn voor haar de manier om maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen.
 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl