Hans van Zijst
There are no translations available.

Huidige positie: partner bij WesselinkVanZijst
senior adviseur omgevingsmanagement

Achtergrond: Milieu en Ruimtelijke Ordening

Hans van ZijstHans is een ervaren procesmanager, met veel ervaring als beleidsmaker en senior adviseur in de publieke sector. Hij werkte 16 jaar voor VROM, daarna 6 jaar in de internationale consultancy en inmiddels al weer 7 jaar in omgevingsgericht procesmanagement. Hij paart inhoudelijke kennis op het gebied van milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening en duurzaamheid aan resultaatgerichte inzet, bestuurlijke sensitiviteit en sterke mondelinge en schriftelijke kwaliteit.

Hans heeft eerst bij VROM en later in de adviespraktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de Mutual Gains Approach (MGA). Hij is als bestuurslid verbonden aan de Sustainability Challenge Foundation, coacht jonge collega’s on the job, en houdt regelmatig masterclasses. In de laatste jaren heeft hij invulling gegeven aan Strategisch Omgevingsmanagement in infrastructuurprojecten, zoals de A4 Delft-Schiedam en de ontwikkeling van Maasvlakte 2. Hij is sinds 1 januari 2011 verbonden aan de projectorganisatie voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding.

Hans hanteert als grondslag voor de toepassing van MGA dat Nederland zo vol is bestemd dat elke nieuwe ontwikkeling altijd ten koste gaat van vele bestaande situaties. De belanghebbenden bij die situaties zullen primair negatief reageren op verandering, maar kunnen juist ook meeprofiteren van de dynamiek van een nieuwe ontwikkeling. Juist belanggericht procesmanagement biedt hier een uitkomst, die ook bij grote aantallen belanghebbenden een uitweg kan bieden uit schijnbare impasses. Dat bovendien de gang naar de (bestuurs)rechter voor geen van de belanghebbenden een voorspelbare uitslag heeft, biedt kansen voor een pro-actieve benadering van belangentegenstellingen en het zoeken naar zekerheid. MGA is de beste benadering om dat te realiseren.

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl