Marja van Schie
There are no translations available.

Huidige positie: Procesmanager bij p2-managers

Marja van SchieIn mijn werk is verbinding een centraal thema. In gebiedsopdrachten gaat het vaak om het realiseren leggen van de fysieke relaties tussen groengebieden, tussen klimaat en ruimte, tussen stad en buitengebied. In ontwikkelingsopgaven gaat het om het koppelen van ideeën aan ontwikkelkracht. Maar in beide type opgaven gaat het altijd om het verbinden van mensen onderling. Je kunt alleen gebieden verbinden als de mensen die er professioneel aan werken met elkaar verbonden zijn en een relatie hebben met de bewoners en gebruikers van het gebied. Je kunt alleen ideeën ontwikkelen als de samenwerking energie genereert om iets heel nieuws te realiseren. Daarom bouw ik altijd aan duurzame netwerken rond een opgave en stimuleer ik mensen om deel te zijn van de oplossing. Ik gebruik hier vaak de Mutual Gains Approach voor. De methode ondersteunt het werken vanuit de verschillende belangen van betrokkenen, biedt handvatten voor het creëren van waarde en het verdelen ervan. Ik combineer de Mutual Gains Approach met procesmanagement en organiseer zo het commitment, de haalbaarheid en de bestuurlijke besluitvorming, en uitvoeringskracht. Mutual Gains helpt ons in een beter proces van besluitvorming, een beter besluit en een beter resultaat.

Samen met Frans Evers en met mijn collega's van p2 geef ik met veel plezier trainingen in de Mutual Gains Approach. Ook in de trainingen combineer ik MGA met procesmanagement en vaardigheden.

Ik werk bij p2managers als proces-, project- en programmamanager. Op dit moment ben ik o.a. procesmanager voor het groene gebied van de Hof van Delfland (tussen Den Haag en Rotterdam) en het Ontwikkelingstraject Verkeersveiligheid in de provincie Noord-Brabant.

 

Weblog Larry Susskind

larryThe Consensus Building Approach - Bezoek Larry Susskind's blog op BLOGSPOT.

Environmental Policy and Planning

Contact

0031 (6) 55 68 65 31  of  0031 (6) 17419411


E-mail: info@mga-netwerk.nl